İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği Nedir?

İnsan, hayatının birçok anında kazalara, dikkatsizlik sonucu yaralanmalara ve ya sakatlığa maruz kalabilir. Bu kazalarda ve yaralanmalarda iş yeri hekimleri ve ya iş yeri sağlık personelleri tarafından erken müdahale yapılırsa ufak yaralanmalar ile olayı hemen atlatabilecek duruma gelir. Müdahale edilmemesi sonucunda ise bu yaralanmalar daha da büyüyebilir ya da fazla kan kayıplarına sebep olabilir. Yaralanma olmayan iş kazalarında ise yaşanan ani şok ve panikler insanları yanlış yollara sevk edebilir. İşte bunlardan dolayı çalışan sayısı belli bir kriterin üzerinde bulunan iş yerlerinde ya da işletmelerde mutlak suretle iş yeri hekimi bulundurulmalıdır. İş yerlerinde bulunan bu hekimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gerekli tüm eğitimleri alırlar ve sınava tabi tutulurlar. Tüm sınavları geçip gerekli birikime sahip oldukları takdirde iş yerlerine gönderilirler.

İş Yeri Hekiminin Görevi Nedir?

İş yerlerinde çalışanlardan ya da makine ve teknolojik aletlerden kaynaklanan bazı kazalar meydana gelir. Bu kazaların bazılarının sonucu ölümcül olabilecek düzeyde risk taşımaktadır. Ölümcül kazalar ve sakat bırakacak iş kazaları, erken müdahale sonucunda daha hafif bir şekilde atlatmak mümkündür. Bu müdahale ne kadar erken olursa kaza sonucu yaralanan kişinin hayati riski ya da sakatlanma riski durumu o kadar azalmış olur. Bundan dolayı iş yerlerinde iş yeri hekimi bulundurmak çok fazla önemlidir. İş yeri hekimi sadece kaza sonucu yaralanmalarla görevli değildir. Bulunduğu kurum içerisinde sağlık eğitimleri, ilk yardım eğitimleri konusunda da çalışanları bilinçlendirmek amaçlı seminerler ve eğitimler vermekle de yükümlüdür. Oluşan bir yaralanma ya da kazada ani bir yanlış müdahale telafisi olmayan hatalara yol açabilir. Bu yüzden ilk yardım eğitimi verilmesi gerekir.

İş Yeri Hekimlerinin İş Verene Sağladığı Avantajlar

İş yeri hekimleri çalıştığı kurumun çalışanlarına vermiş olduğu eğitimler ile acil müdahalelerde erken önlem alınmasını sağlar. Kazalar en az hasarla atlatılır ve ilk müdahale yerinde yapılmış olur. Alınan eğitimler sadece kaza sonrası için değil, sağlıklı bir çalışma ortamı ve şekli içinde verilir.

Tehlike Sınıflarına Göre İş Yeri Hekimlerinin Çalışma Süresi

İş yerleri verdiği hizmet ya da üretmiş olduğu ürün sınıflarına göre tehlike gruplarına ayrılır. Bu da iş yeri hekimlerinin tehlike sınıfına göre çalışma sürelerinde farklılıklara neden olur. Çok tehlikeli iş yerlerinde kişi başına düşen çalışma süresi 15 dakika, tehlikeli iş yerlerinde 10 dakika, az tehlikeli iş yerlerinde ise kişi başına 5 dakikadır. Daha fazla bilgi için dogrularosgb.com adresini ziyaret edebilirsiniz.